Kamdev Vashikaran mantra for all to attract anyone

Kleem namo bhagawate kamadevay 
shri sarvajana priyaya sarvajanam sammohanaya
jwal jwal prajwal prajwal han han vad vad tap tap samohay samohay
sarvajanam sarvajanam me vasham kuru kuru swaahaa ||